Zajęcia pozalekcyjne


dzień tygodnia

godziny

zajęcia

prowadzący

uwagi

Poniedziałek

07.30-8.00

07.30-7.50

12.40-13.25

12.40-13.25

13.30-14.15

14.20-15.05

·  Praca z uczniem słabym/zdolnym matematyka -klasa IV-VI

·  Praca z uczniem zdolnym -klasa II

·  Gimnastyka korekcyjna

·  Praca z uczniem zdolnym -klasa III

·  Zajęcia kształcące poprawną wymowę

·  Zajęcia korekcyjno sportowe

G.Łaszczewski

A.Przybyła

D.Łapot

B.Szczepaniak

B.Walczak

A.Kruczkiewicz

 

Wtorek

12.40-13.25

13.30-14.15

14.20-15.05

·  Praca z uczniem zdolnym EKOLOG klasa IV/wsparcie psychologiczne

·  Praca z uczniem słabym/zdolnym matematyka -klasa IV-VI

·  Praca z uczniem zdolnym j.niemiecki klasy IV-VI

 

D.Łapot

G.Łaszczewski

M.Wójcik

 

Środa

07.30-8.00

07.30-7.55

12.40-13.25

 

14.20-15.05

·  Praca z uczniem zdolnym j.polski klasy IV-VI

·  Praca z uczniem słabym klasa II

·  Praca z uczniem słabym klasa III

·  Praca z uczniem słabym klasa I

·  Praca z uczniem słabym/Kółko Regionalne klasy IV-VI

·  Kółko Europejskie klasy IV-VI

A.Walczuk 

A.Przybyła

B.Szczepaniak

M.Kruczkiewicz

A.Walczuk

M.Wójcik 

 

Czwartek

12.40-13.25

13.30-14.15

13.30-13.55

14.20-15.05

·  Poznajemy język angielski klasy I-III

·  Praca z uczniem zdolnym klasa I

·  Praca z uczniem zdolnym klasa II

·  Praca z uczniem zdolnym Kółko Historyczne

A.Stolarczyk

M.Kruczkiewicz

A.Przybyła

A.Kruczkiewicz

 

Piątek

07.30-7.50

07.30-8.00

14.20-15.05

·  Praca z uczniem słabym klasa II

·  Kółko europejskie klasy I-III

·  Kółko artystyczno-muzyczne

 A.Przybyła

A.Chudala

M.Wójcik