Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne ZSP w Przechodzie

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

dzień tygodnia

godziny

zajęcia

prowadzący

Poniedziałek

07:15 - 07:45

07:15 - 07:45

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

·  Praca z uczniem zdolnym/słabym j. angielski -klasy I-III

·  Praca z uczniem zdolnym matematyka -klasy IV-VI

·  Praca z uczniem słabym klasa II

·  Kółko regionalne ( 1x w miesiącu)

M. Kot

G.Łaszczewski

M.Kruczkiewicz

A.Walczuk

Wtorek

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

·  Gimnastyka korekcyjna

·  Praca z uczniem zdolnym j.niemiecki klasy IV-VI

D.Łapot

M.Szyroki

Środa

07:15 - 07:45

13:15 - 14:00

·  Praca z uczniem słabym j.polski (ZDW) -klasy IV - VI

·  Praca z uczniem zdolnym klasa II

A.Walczuk 

M.Kruczkiewicz

Czwartek

07:15 - 07:45

07:15 - 07:45

 

07:30 - 07:45

12:20 - 12:55

12:25 - 14:00

12:25 - 13:10

13:15 - 14:00

13:15 -14.:00

·  Praca z uczniem zdolnym Kółko historyczne klasy IV-VI

·  Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne/ praca z uczniem słabym/ Koło przyrodnicze

·  „Dzieci Maryi”/praca z uczniem zdolnym klasa III

·  „Dzieci Maryi”/ praca z uczniem zdolnym klasa III

·  Kółko plastyczne

·  Praca z uczniem słabym j.niemiecki klasy IV-VI

·  Praca z uczniem słabym matematyka (ZDW) -klasy IV-VI

·  Praca z uczniem zdolnym j.polski -klasy IV-VI

A.Kruczkiewicz

 

D.Łapot

A.Przybyła

A.Przybyła

B.Szczepaniak

M. Szyroki

G.Łaszczewski

A.Walczuk

Piątek

07:15 - 07:45

07:15 - 07:45

11:30 - 12:15

12:25 - 12:55

·  Praca z uczniem zdolnym Kółko przyrodnicze -klasy IV-VI

·  Kółko sportowe

·  Praca z uczniem słabym/zdolnym klasa I

·  Praca z uczniem słabym klasa III

D.Łapot

A.Kruczkiewicz

B.Szczepaniak

A.Przybyła

 

 

dzień tygodnia

godziny

zajęcia

prowadzący

uwagi

Poniedziałek

07.30-8.00

07.30-7.50

12.40-13.25

12.40-13.25

13.30-14.15

14.20-15.05

·  Praca z uczniem słabym/zdolnym matematyka -klasa IV-VI

·  Praca z uczniem zdolnym -klasa II

·  Gimnastyka korekcyjna

·  Praca z uczniem zdolnym -klasa III

·  Zajęcia kształcące poprawną wymowę

·  Zajęcia korekcyjno sportowe

G.Łaszczewski

A.Przybyła

D.Łapot

B.Szczepaniak

B.Walczak

A.Kruczkiewicz

 

Wtorek

12.40-13.25

13.30-14.15

14.20-15.05

·  Praca z uczniem zdolnym EKOLOG klasa IV/wsparcie psychologiczne

·  Praca z uczniem słabym/zdolnym matematyka -klasa IV-VI

·  Praca z uczniem zdolnym j.niemiecki klasy IV-VI

 

D.Łapot

G.Łaszczewski

M.Wójcik

 

Środa

07.30-8.00

07.30-7.55

12.40-13.25

 

14.20-15.05

·  Praca z uczniem zdolnym j.polski klasy IV-VI

·  Praca z uczniem słabym klasa II

·  Praca z uczniem słabym klasa III

·  Praca z uczniem słabym klasa I

·  Praca z uczniem słabym/Kółko Regionalne klasy IV-VI

·  Kółko Europejskie klasy IV-VI

A.Walczuk 

A.Przybyła

B.Szczepaniak

M.Kruczkiewicz

A.Walczuk

M.Wójcik 

 

Czwartek

12.40-13.25

13.30-14.15

13.30-13.55

14.20-15.05

·  Poznajemy język angielski klasy I-III

·  Praca z uczniem zdolnym klasa I

·  Praca z uczniem zdolnym klasa II

·  Praca z uczniem zdolnym Kółko Historyczne

A.Stolarczyk

M.Kruczkiewicz

A.Przybyła

A.Kruczkiewicz

 

Piątek

07.30-7.50

07.30-8.00

14.20-15.05

·  Praca z uczniem słabym klasa II

·  Kółko europejskie klasy I-III

·  Kółko artystyczno-muzyczne

 A.Przybyła

A.Chudala

M.Wójcik