Zadania dla dzieci przedszkolnych i uczniów w okresie od 25.05.2020 r.

 przedszkole przechod          przedszkole rzymkowice 

 

klasa I           klasa II          klasa III

klasa IV          klasa V          klasa VI

logopedia          zaj kor komp

zaj rew wych          zdw 

 ZADANIA MOGĄ BYĆ WERYFIKOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

Archiwum 27.04 - 24.05.2020 r.

przedszkole przechod          przedszkole rzymkowice 

klasa I           klasa II          klasa III

 klasa IV          klasa V          klasa VI

logopedia          zaj kor komp

zaj rew wych          zdw 

  Archiwum 15.04 - 26.04.2020 r.

klasa I           klasa II          klasa III

klasa IV          klasa V          klasa VI

logopedia          zaj kor komp

zaj rew wych          zdw 

Archiwum 26.03 - 08.04.2020 r.

przedszkole przechod          przedszkole rzymkowice 

 klasa I           klasa II          klasa III

klasa IV          klasa V          klasa VI

logopedia          zaj kor komp

zaj rew wych          zdw 

 

Zadania dla dzieci przedszkolnych i uczniów do wykonania w czasie zawieszenia zajęć

w okresie 12-25.03.2020r.

Przedszkole Rzymkowice

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją polecam do korzystania wraz z dziećmi z internetu i stron im dedykowanym, które oferują wiele ciekawych zadań, kart pracy do wykorzystania podczas wspólnie spędzanego czasu. Polecana to:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Możecie sięgnąć również do platformy „Dwujęzyczna opolszczyzna” i wspólnie z dziećmi oglądać i uczyć się j.angielskiego.

Pozdrawiam Beata Wilk

Przedszkole Przechód

Drodzy rodzice i dzieci z przedszkola w Przechodzie!!!!
Z powodu zawieszenia zajęci dydaktyczno-wychowawczych proponuję rodzicom 6-latkow, aby zajrzeli wraz z dzieckiem do kart pracy nr 1 i 2, które macie w domu. Są tam krótkie teksty do czytania, zadania z myślenia matematycznego itp .
Oczywiście na stroniach internetowych dla dzieci znajdziecie wiele propozycji, różne ciekawe zadania można je wykorzystać, również telewizja ABC w godzinach od 7.00 do 13.00 proponuje ciekawe programy edukacyjne, mozliwosci jest wiele wystarczy chcieć.
Mam nadzieję, że długo to nie potrwa i spotkamy się zdrowi i w komplecie w przedszkolu, pozdrawiam Iza W.
 

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

W całym okresie zawieszenia zajęć ćwiczyć czytanie, poprawne pisanie, mówienie, liczenie, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.

Wychowawca kontaktuje sie telefonicznie z rodzicami w zakresie zadań dla uczniów.

 Język angielski

 English Quest 1,

 Proszę powtórzyć nazwy produktów żywnościowych z rozdziału 4: apples, bananas, strawberries, fish, chips, carrots, broccoli, cake.

 Podręcznik, str. 38-43, zeszyt ćwiczeń str. 42-47.

 Zasady zdrowego odżywiania:

 Produkty żywnościowe: orange juice, spinach, peas, melon, tomatoes. Podręcznik str. 44, zeszyt ćwiczeń 48-49.

 Potrawy w Wielkiej Brytanii:

 Podręcznik str. 45, zeszyt ćwiczeń 50. Język powtarzany: lunch, school, vegetables, rice, sandwich.

 Powtórzenie wiadomości z rozdziału 4. Podręcznik str. 46-47, ćwiczenia str. 51-53.

 Rozdział 5. Animal Zone.

 Poznajemy nazwy zwierząt: rabbit, peacock, cat, dog, snail, duck, tortoise. Podręcznik. str. 50. Zeszyt ćwiczeń str. 56-57.

 Wykonujemy mini karty ze zwierzętami.

 Przyimki miejsca: in, under, on.

 Liczby 1-20.

 Podręcznik str. 51, zeszyt ćwiczeń str. 58-59.

 Proszę wykonać zadania z 3 pierwszych lekcji z rozdziału 5 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

- Czytanie wybranych przez siebie tekstów (opowiadań, bajek, baśni, wierszy, komiksów) i książek

- Rozmowy z wybranymi osobami na temat przeczytanych tekstów

- Zapisywanie w zeszycie tytułów i autorów przeczytanych tekstów

- Wykonanie zadań z "Ćwiczeń usprawniających czytanie i pisanie" - do str. 23

- Napisanie listu do wybranej osoby lub stworzenie komiksu na dowolny temat

- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

- Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30

- Rozwiązywanie wybranych zadań ze " Zbioru zadań do matematyki" - do str. 26

- Odczytywanie godzin na zegarze

- Sprawdzanie temperatury powietrza i zapisywanie odczytów do zeszytu z matematyki ( 1 tydzień - rano i po południu)

- Zaprojektować i wykonać dowolną postać z łyżki (np. król, rycerz, zwierzątko) według instrukcji z podręcznika - str.52

 Język angielski

English Quest 2

 Rozdział 4, Clothes Zone

 Powtarzamy słownictwo: hat, trousers, skirt, shoes, T-shirt, jacket, socks, jumper oraz nazwy wzorów na ubraniach: stripes, spots, plain.

 Rozdział 5, Places

 Poznajemy słownictwo związane z nazwami niektórych miejsc: amusement park, mountains, cinema, shops, swimming pool, park, farm, restaurant.

 Proszę wykonać zadania z 3 pierwszych lekcji z rozdziału 5 w zeszycie ćwiczeń.

  Klasa III

Edukacja wczesnoszkolna

- Czytanie wybranych przez siebie tekstów (opowiadań, bajek, baśni, wierszy, komiksów) i książek

- Rozmowy z wybranymi osobami na temat przeczytanych tekstów

- Zapisywanie w zeszycie tytułów i autorów przeczytanych tekstów

- Rozwiązywanie łamigłówek (krzyżówki, rebusy, logogryfy, anagramy)

- Napisanie listu do wybranej osoby lub stworzenie komiksu na dowolny temat

- Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 i 1000

- Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100

- Rozwiązywanie wybranych zadań ze  Zbioru zadań do matematyki

- Odczytywanie godzin na zegarze

- Rozwiązywaniw łamigłówek matematycznych i przygotowanie zagadki do rozwiązania w klasie

- Sprawdzanie temperatury powietrza i zapisywanie odczytów do zeszytu z matematyki ( 1 tydzień - rano i po południu)

- Założenie i prowadzenie wybranej przez siebie hodowli w doniczce z rozsady ilub siewu (np. szczepka kwiatu, fasola, owies, cebula)

Język angielski

English Quest 3

Rozdział 4, Museum of Natural History

Powtarzamy słownictwo związane z częściami ciała: wings, teeth, a tail, legs, eyes, a mouth, a neck, claws, a body, a head.

Powtarzamy przymiotniki za pomocą których opisujemy części ciała: big, small, tall, short, fast, slow.

Rozdział 5, Space Cafe

Powtarzamy nazwy artykułów spożywczych oraz potraw: chocolate, ice cream, sandwiches, chicken, salad, spaghetti, sausages, potatoes, eggs, meatballs.

Proszę wykonać zadania z 3 pierwszych lekcji z rozdziału 5 w zeszycie ćwiczeń.

Klasa IV 

Przyroda

  1. Temat „Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu”, podręcznik strona 99-103. zeszyt ćwiczeń str.63 zadanie 1,2,3,4 i 6
  2. Temat „Układ rozrodczy umożliwia wydawanie potomstwa na świat potomstwa”, podręcznik strona 104-107, zeszyt ćwiczeń str. 66 zdania1,2,3,4
  3. Temat ”Dojrzewanie to czas wielkich zmian”. podręcznik strona 108-110, zeszyt ćwiczeń str.68 zadanie 1,2,3,4
  4. Temat „ Podsumowanie działu 4 „Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”, podręcznik strona 111-112, Sprawdź się!, ćwiczenia str. 70-72.

Język polski

1. Przeczytaj lekturę „Charcie i fabryka czekolady”

2. Wykonaj następujące ćwiczenia

    a)Podręcznik s. 198, ćw. 6 a, b

    b)Ćwiczenia s. 47 – ćw. 2

   c) Ćwiczenia s. 48 – ćw. 3, 4, 5

   d) Ćwiczenia s. 49 – ćw. 6

3. Opisz swoje ulubione zwierzę według podanego planu:

   a) Prezentacja zwierzaka (ogólne informacje)

   b) Wygląd.

   c) Co lubi jeść? Jakie lubi zabawy?

   d) Dlaczego jest ulubionym zwierzęciem?

Matematyka

1. Dział; Wielokąty - Czy już umiem? str. 24

2. Dział; Różne jednostki długości zadania podręcznik zadania niezrobione na lekcjach + Czy już umiem? str. 29

3. Dział; Obwód wielokąta - Czy już umiem? str. 37.

W zeszytach ćwiczeń uzupełnić wszystkie zadania do działu "Obwód wielokąta." włącznie.

Informatyka

Wyszukaj informacji co to jest przeglądarka internetowa i podaj przykłady, co to jest wyszukiwarka internetowa i podaj przykłady. Krótko opisz co to jest sieć komputerowa. 

Technika

Ćwiczyć znajomość znaków drogowych oraz zasad ruchu na skrzyżowaniach. Ćwiczyć poprawność rozwiązywania testów na kartę rowerową.

Język angielski

 Evolution 1

 Powtarzamy i poznajemy słownictwo oraz struktury gramatyczne, wykonujemy zadania i ćwiczenia z 4 pierwszych lekcji z rozdziału 3 w podręczniku.

Język niemiecki

1.Uzupełnić zaległe zadania z 3. I 4. Rozdziału w ćwiczeniach w ramach powtórki poznanych tematów.

2.Przyswoić sobie 10 wybranych przez siebie wyrazów ze słownika znajdującego się z tyłu podręcznika.

3.Powtórzyć wszystkie poznane sposoby opisania godziny (np. Es ist acht Uhr/ Es ist viertel vor neun itd.), a także zawody oraz liczby (do 100).

4.Opisać w oparciu o poznane godziny plan swojego dnia(od pobudki do pójścia spać).

Historia

1 tydzień

Ćwiczyć określanie czasu w historii ( wiek , rok )

Utrwalenie słów hymnu Polski ( cztery zwrotki )

Powtórzyć i utrwalić dynastie:

- Piastów, Andegawenów.

2 tydzień

Powtórzyć i utrwalić dynastie Jagiellonów.

Powtórzyć daty i wydarzenia od str.38-97

  Klasa V 

Język polski

1. Przeczytaj lekturę „Tajemniczy ogród”.

2. Wykonaj wykresy poniższych zdań, wypisz związki wyrazowe, pionową kreską oddziel grupę podmiotu od grupy orzeczenia.

    a) Kibice szachowi czekają na ponowny mecz.

    b) Czerwony Kapturek wędrował przez las.

    c) Wysmukły, biały pień brzozy pochylił się nad krzakami leszczyny.

3. Wykonaj następujące ćwiczenia:

    a) Ćwiczenia s. 99 - ćw. 1

    b) Ćwiczenia s. 100 – ćw. 2, 3, 4

4. Przedstawienie postaci.

    a) Wygląd.

    b) Cechy charakteru, zainteresowania.

    c) Ocena postaci.

    d) Opisz koleżankę lub kolegę według podanego planu:

 Matematyka

1. Dział; Ułamek jako część i jako iloraz - Czy już umiem? str. 150

2. Dział; Rozszerzanie i skracanie ułamków - Czy już umiem? str. 160

3. Dział; Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach - Czy już umiem? str. 166

4. Dział; Dodawanie i odejmowanie ułamków o tych różnych mianownikach - Czy już umiem? str. 173

5. Dział; Mnożenie ułamka przez liczbę naturalną. Ułamek z liczby - Czy już umiem? str. 181

6. Dział; Mnożenie ułamków - Czy już umiem? str. 187

7. Dział;  Odwrotność liczby - Czy już umiem? str. 196

8. Dział; Działania na ułamkach - Czy już umiem? str. 202

9. Powtórzenie przed klasówką - dokończyć. + Zadania na temat + Zadania na deser.

UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE ZADANIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO POWTÓRZENIA WIADOMOŚĆI Z ZAKRESU UŁAMKI.

Informatyka

Ćwiczyć poznany materiał z zakresu programu Power Point, ćwiczyć animacje obiektów w slajdach.

Technika

Powtórzyć wiadomości dotyczących tworzyw sztucznych, wypisz jakie wyroby ceramiczne i z jakiej grupy znajdują się w twoim domu

Biologia

Dział IV, Tkanki i organy roślinne.

Rozdział 1, Tkanki roślinne.

Proszę przeczytać informacje w podręczniku ze stron 93-97 na temat tkanek twórczych, okrywających, miękiszowych, przewodzących oraz tkanek wzmacniających oraz odpowiedzieć na 4 pytania ze strony 97, pisemnie w zeszycie.

Rozdział 2, Korzeń - organ podziemny rośliny.

Proszę przeczytać informacje w podręczniku ze stron 98-101 na temat głównych funkcji i budowy korzenia, systemów korzeniowych, przekształceniach korzeni: korzenie spichrzowe, korzenie podporowe, korzenie czepne, ssawki oraz odpowiedzieć na 4 pytania ze strony 101, pisemnie w zeszycie.

Język angielski

 Evolution plus 2

Powtarzamy i poznajemy słownictwo oraz struktury gramatyczne, wykonujemy zadania i  ćwiczenia z 4 pierwszych lekcji z rozdziału 3 w podręczniku.

Język niemiecki

1.Uzupełnić zaległe zadania z 2., 3. i 4. rozdziału w ćwiczeniach w ramach powtórki poznanych tematów.

2.Przyswoić sobie 15 wybranych przez siebie wyrazów ze słownika znajdującego się z tyłu podręcznika.

3.Powtórzyć oraz nauczyć się stopniowania przymiotników (np. klein-kleiner-am kleinsten).

4.Przyswoić sobie schemat oraz zwroty opisu obrazka(np. Auf dem Bild sehe ich…).

Historia

1 tydzień

Ćwiczyć określanie czasu w historii ( wiek, rok )

Powtórzyć i utrwalić dynastie:

Piastów, Andegawenów, Jagiellonów, Królowie elekcyjni.

2 tydzień

Uzupełnić zadania w zeszycie ćwiczeń.

Utrwalać poznany materiał.

Film – Życie w wiecznym mieście- YouTube

 

Geografia

1 tydzień

Ćwiczenia w obliczaniu odległości na mapie według dowolnej skali z Warszawy do 10 miast Europy.

Powtórzyć i utrwalić kierunki świata.

Co to są południki i równoleżniki, półkule na globusie.

2 tydzień

Nauczyć się nazwy kontynentów i ich położenie na globusie.

Film- Kontynenty świata – YouTobe.

Utrwalić poznany materiał ( krajobrazy Polski)

 

 Klasa VI 

Język polski

1. Przeczytaj lekturę „Bajki robotów, szczególnie następujące:

    a) „Wielkie lanie”

    b)„Trzej elektrycerze”

    c) „Jak ocalał świat”

    d) „Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”

    e) prolog

2. Wykonaj następujące ćwiczenia:

    a) podręcznik s. 223 – zad. 10, 11 (pisemnie)

    b) podręcznik s. 225 – zad. 3, 4 (pisemnie)

    c) ćwiczenia s. 68 – 71 – ćw. 1-6

Matematyka

1. Dział; Okrąg i koło. Odległość punktu od prostej - Czy już umiem? str. 11

2. Dział; Kąty - Czy już umiem? str. 20

3. Dział; Trójkąty - Czy już umiem? str. 30

4. Dział; Czworokąty - Czy już umiem? str. 38

 5. Dział; Pola czworokątów - Czy już umiem? str. 46

 6. Dział; Figury na kratce - Czy już umiem? str. 56

 7. Powtórzenie przed klasówką - str. 57-59 + Zadania na temat + Zadania na deser. W miarę możliwości intelektualnych.

 UZUPEŁNIĆ WSZYSTKIE ZADANIA W ZESZYCIE ĆWICZEŃ DO POWTÓRZENIA WIADOMOŚĆI Z ZAKRESU FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

Informatyka

Ćwiczyć poznane wiadomości i umiejętności z zakresu programu GIMP. (Program do bezpłatnego pobrania)

Technika

1. Wyszukaj ile osoba w twim wieku potrzebuje spożyć kcal w ciągu doby. (Zapotrzebowanie kaloryczne)

2. Sporządź jadłospis na 1 dzień obejmujący 5 posiłków zawierających potrzebną ilość kilokalorii.

3. Zaplanuj 3 posiłki do wykonania na zajęciach w szkole. 1 posiłek na zimno, 1 posiłek gotowany, 1 posiłek w piekarniku.

 Biologia

Rozdział III, Stawonogi i mięczaki. Podsumowanie.

Proszę przeczytać podsumowanie ze stron 77-78 oraz odpowiedzieć na pytania „Wiesz czy nie wiesz?” ze strony 79-80 pisemnie w zeszycie przedmiotowym.

Dział IV, Kręgowce zmiennocieplne, Ryby – kręgowce środowisk wodnych.

Proszę przeczytać informacje ze stron 83-86 na temat występowania ryb, zmiennocieplności, budowy i przystosowania ryb do życia w wodzie, oddychania ryb, rozmnażania się i rozwoju ryb, wędrówek ryb oraz odpowiedzieć pisemnie w zeszycie na 3 pytania ze strony 86.

Język angielski

 Evolution plus 3

 Powtarzamy i poznajemy słownictwo oraz struktury gramatyczne, wykonujemy zadania i ćwiczenia z 4 pierwszych lekcji z rozdziału 3 w podręczniku.

Język niemiecki

1.Uzupełnić zaległe zadania w ćwiczeniach w ramach powtórki poznanych tematów.

2.Przyswoić sobie 20 wybranych przez siebie wyrazów ze słownika znajdującego się z tyłu podręcznika.

3.Opisać w kilku zdaniach uprawianą przez siebie czynność sportową(jaka czynność, na czym polega, jak często jest wykonywana itp.).

4.Przyswoić sobie schemat oraz zwroty opisu obrazka(np. Auf dem Bild sehe ich…).

5.Powtórzyć i zapamiętać tematy: choroby i dolegliwości, obowiązki domowe oraz plan miasta wraz z opisaniem drogi do wyznaczonego celu(np. geradeaus gehen, bis zur Kreuzung, über die Brücke itp.).

 Historia

1 tydzień

Utrwalić określanie czasu w historii ( wiek, rok )

Powtórzyć dynastie :

Piastów, Andegawenów, Jagiellonów , Królowie elekcyjni.

2 tydzień

Uzupełnić zadania w zeszycie ćwiczeń.

Powtórzyć daty i wydarzenia.

Kim byli i czego dokonali polscy bohaterowie w Rzeczpospolitej szlacheckiej.

Geografia

 1 tydzień

 Ćwiczenia w określaniu położenia geograficznego ( 10 miast świata)

 Zadanie :   Jeżeli w Warszawie jest godzina 12.00 według czasu urzędowego to która godzina według tego czasu jest w Los Angeles, Tokio, Toronto, Lizbonie, Bukareszcie,

 Nauczyć się na pamięć państwa i stolice Europy.

Religia

Klasy I-VI

Powtarzać wiadomości i wykonać pracę na temat: "Św. Józef uczy nas miłości." (w formie plastycznej lub pisemnej) Pamiętamy o codziennej modlitwie.