Przyroda drogą eksperymentu

Wulkany-filmik

szk przy film

Wulkany

IMG 6218

Obserwacje terenowe

IMG 4962

Wymagania życiowe roślin

nowe 047

Wpływ alkoholu na białko jaja kurzego

IMG 5604 

Budujemy prosty obwód elektryczny, badamy skutki przepływu prądu elektrycznego

IMG 5127 

Oddychanie - praca płuc

IMG 6723

Atomy i cząsteczki

atomy

Badamy przewodnictwo ciepła

przewo ciepla

Mini ogród w słoiku

mini ogrdek

Nurek

nurek

Rozszerzalność ciepła

zozszczelno ciepla

Tańczące rodzynki

IMG 6781

Diagnoza czerwcowa

diag czerw

 

FESTIWAL NAUKI - Podsumowanie projektu "Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów"

festiwal nauki 

Startujemy z projektem „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”

RPOOPOEFS kolor 2

Startujemy z projektem „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Wysoka jakość edukacji; Działanie: 9.1 Rozwój edukacji.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Korfantów. Wszystkich chętnych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy o złożenie kompletu dokumentów składającego się z:

  • • formularza zgłoszeniowego,
  • oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • regulaminu projektu i rekrutacji;

 

Dodatkowo po zakwalifikowaniu się do projektu, uczestnik projektu zobowiązany będzie do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy uczestnictwa.

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z:

a) zajęć dla uczniów:

Szkoła Podstawowa w Korfantowie:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;

zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu, "Z matematyką na TY" nauka poprzez eksperyment;

zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne, indywidualnie zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Szkoła Podstawowa w Przechodzie:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;
zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu;
zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne.

Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej:

zajęcia dla uczniów TYP 1- zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia informatyczne (zakres podstawowy), zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia rozwijające z matematyki;
zajęcia dla uczniów TYP 2- przyroda drogą eksperymentu;
zajęcia dla uczniów TYP 4- zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

b) zajęć dla nauczycieli:

Szkoła Podstawowa w Korfantowie:

zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Przechodzie:

zajęcia dla nauczycieli TYP 1- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych;
zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa w Ścinawie Małej:

zajęcia dla nauczycieli TYP 1- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych, Wykorzystanie e-podręczników/ e- zasobów/ e- materiałów dydaktycznych;
zajęcia dla nauczycieli TYP 2- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów;
zajęcia dla nauczycieli TYP 4- Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału!