Dzień otwarty w Gimnazjum w Korfantowie

W dniu 30.04.2013 r. uczniowie klasy VI wraz ze swoim wychowawcą udali się na wycieczkę do Korfantowa. Podczas wycieczki zwiedzili budynek Urzędu Miejskiego oraz uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie z okazji dnia otwartego szkoły.

 

Dzień otwarty w Gimnazjum w Korfantowie

Rocznica uchwalenia Konstytucj 3-go Maja

30 KWIETNIA 2013r.

          Dzisiaj odbył się apel poświęcony 222 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Na spotkaniu uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną (przygotowaną przez p. A. Kruczkiewicza) i wysłuchali komentarzy do niej odczytanych przez uczniów klasy piątej.

 

Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zdrowe odżywianie

 

W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktycznego pt. „Żyj zdrowo i bezpieczniew naszej szkole promujemy zdrowy styl życia , a w szczególności zdrowe odżywianie. Podjęte działania to:

Realizacja programu „Owoce w szkole” dla uczniów klas I-III.

Realizacja programu „Szklanka mleka” dla uczniów klas I-VI.

Udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc” (8 listopada - klasy I-VI).

Zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze zdrowych posiłków na stołówce
     szkolnej.
Analiza piramidy pokarmowej( przyroda, lekcje wychowawcze).
Układanie pełnowartościowego jadłospisu, liczenie kalorii ( przyroda i technika
     klasa V).
Realizacja tematów związanych z przygotowaniem zdrowych posiłków kanapek,
     surówek, sałatek oraz realizacja tematów związanych z higieną przygotowywania i

   spożywania posiłków (klasy I-VI).
Wykonanie gazetki tematycznej „Racjonalne odżywianie”, wykonanie przez
     uczniów plakatów.

Przygotowanie sałatek owocowych na zajęciach języka mniejszości narodowej
     (klasy I-III).

Poznanie na zajęciach projektowych z języka angielskiego tradycyjnych posiłków
     spożywanych w Anglii z podziałem na zdrowe i niezdrowe.

 Apel zorganizowany z okazji Światowego Dnia Zdrowia, na który zostali zaproszeni pracownicy Ośrodka Zdrowia w Przechodzie był podsumowaniem zrealizowanych zadań i działań o tematyce zdrowotnej.

Koordynator Szkolnego Programu Profilaktycznego

                                                        Dorota Łapot

Zdrowe odżywianie

 

Dzień ziemi 2013

22 KWIETNIA 2013r.

 

         W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Dzień Ziemi pod hasłem: „Elektroodpady - proste zasady”.

Ponownie wraca temat segregacji odpadów, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem chroni środowisko i oszczędza surowce naturalne.

         W ramach obchodów tego dnia odbył się ekologiczny konkurs „Top Model”. Dzieci zaprezentowały bardzo pomysłowe kreacje wykonane z materiałów do recyklingu.

I miejsce zajęli: A. Koszyk, D. Lison, J. Przyklenk, Sz. Przyklenk, N. Szostak

II miejsce: E. Placheta, E. Kuźnik

III miejsce: W. Olszewska

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni.

        Następnie wysłuchaliśmy konkursowych piosenek o tematyce przyrodniczej. Zgłosiło się wielu uczestników. Jury szczególnie wyróżniło:

I miejsce: A. Koszyk „Choć, pomaluj mój świat”, J. Przyklenk i V. Korgiel „Moja planeta”

II miejsce: Klasa II „Bociany”, Klasa I „Kwiecień”

III miejsce: M. Lisoń i U. Kandzia „Dmuchawce, latawce, wiatr”,

Wykonawców nagrodzono gromkimi brawami i upominkami.

 

Dzień ziemi

 

Światowy dzień zdrowia 2013

 17 kwietnia 2013r.

         Dzisiaj obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia.

Na apel, przygotowany przez kl. III i IV pod kierunkiem p. D. Łapot zostali zaproszeni pracownicy Ośrodka Zdrowia w Przechodzie.

Celem spotkania było promowanie ogólnych zagadnień dotyczących zdrowia (zasady higieny ciała i ubioru, profilaktyka zdrowotna, właściwe odżywianie).

Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny o tematyce zdrowotnej. Na zakończenie wręczyli gościom kwiaty i laurki.

Światowy Dzień Zdrowia

Dzień otwartych drzwi

DLA 6 i 7 LATKÓW

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZECHODZIE

SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZECHODZIE

 

9 kwietnia 2013 r. w naszej szkole odbył się „Dzień otwartych drzwi”dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców.

Zajęcie otwarte poprowadziła mgr Bernata Szczepaniak wychowawca klasy pierwszej, w czasie którego uczniowie prezentowali swoją wiedzę i umiejętności. W trakcie lekcji zaproszone dzieci włączyły się do wspólnej zabawy i wykonania prac plastycznych.

Po zajęciu rodzice spotkali się z pedagogiem szkolnym mgr Dorotą Łapot, która przeprowadziła pogadankę na temat dojrzałości szkolnej. Natomiast mgr Monika Wójcik przedstawiła program pracy dodatkowych godzin j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Dyrektor Elżbieta Rauch zaprosiła dzieci i ich rodziców do oglądania sal lekcyjnych i wyposażenia szkoły.

Dzień otwartych dni dla 6 i 7 latków