Warsztaty epsilon

Warsztaty profilaktyczne DLA UCZNIÓW KLAS II-III PROGRAM EPSILON

Program jest ukierunkowany na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Celem ogólnym programu jest redukcja zagrożenia patologiami i wykluczeniem społecznym poprzez podniesienie umiejętności życiowych – wyposażenie dzieci w zasoby osobiste, które pozwolą im w sposób efektywny konfrontować się z wydarzeniami życiowymi.

W dniu 23 i 28 maja 2019 roku nasi uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych na tematy:   Normy współżycia społecznego, Umiejętności rozwiązywania konfliktów, Radzenie sobie w trudnych sytuacjach, Umiejętność rozwiązywania i wyrażania emocji.

Realizacja programu została sfinansowane przez Urząd Miasta Korfantów.

Dorota Łapot

epsilon