Powitanie wiosny 2019

Pierwszy dzień wiosny jest okazją do nieco innych zajęć w szkole.

Po trzeciej lekcji udaliśmy się kolorowym korowodem na plac przed szkołą, gdzie pożegnaliśmy zimę paląc Marzannę wykonaną przez uczniów klasy pierwszej, następnie powitaliśmy wiosnę w postaci kolorowego gaiku który umieściliśmy na bramie wiazdowej do szkoły.

         Później udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie odbyły się konkursy.

konkurs na wiosennymakijaż, konkurs klasowy na najładniejszy plakat „Wiosenny bukiet” oraz konkurs klasowy na wiosenną krzyżówkę.

         Zwycięscy zostali nagrodzeni brawami i drobnymi upominkami.

To był udany dzień!

Mamy nadzieję, że wiosna zagości już na dobre!

IMG 9826