Projekt - DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA

logo dwujezyczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie - Przedszkole w Przechodzie z oddziałem zamiejscowym w Rzymkowicach realizuje program:

9.1.3 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – PROGRAM WYCHOWANIA DO DWUJĘZYCZNOŚCI

       Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności   z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych  w obszarze postaw innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczym, TIK oraz porozumiewania się w języku angielskim. To uniwersalny program, który umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie poziomu dwujęzyczności i czerpanie z tego wszelkich możliwych korzyści. W ramach projektu organizowane będą wyjazdy do Zaczarowanego Świata i Teatru Lalki i Aktora w Opolu, kursy/szkolenia dla nauczycieli. Przedszkole - oddziały przedszkolne w Przechodzie i w Rzymkowicach zostały doposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.