KORONAWIRUS

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi środkami ochronnymi przeciwko koronawirusom. Poznajcie Państwo metody zapobiegania zakażeniom i zmniejszcie ryzyko infekcji u siebie i dzieci. Poniżej ulotka informacyjna.

ULOTKA

 

 koronawirus

Profilaktyka- KORONAWIRUS

 

W związku z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z objawami choroby, drogami zakażenia oraz rozprzestrzeniania się wirusa.

 

W krótkim filmie zaprezentowano zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie zapobiegania zakażeniem koronowirusem.

 

Na godzinach wychowawczych wychowawcy klas poinstruowali uczniów o prawidłowym myciu rąk zgodnie z instrukcją Światowej Organizacji Zdrowia wywieszoną w łazienkach ”Jak skutecznie myć ręce?”

 

Dyrektor szkoły Elżbieta Rauch przekazała uczniom zasady korzystania z dozowników z płynem dezynfekującym.

 

Na zebraniach rodzice zostaną zapoznani z procedurami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Dorota Łapot

koronawirus