Program profilaktyczny Zdobądź Everest

Klasa 6 bierze udział w programie profilaktycznym Zdobądź Everest sfinansowanym przez Urząd Miejski w Korfantowie. Program ten został stworzony na gruncie rozwoju kompetencji interpersonalnych, zakłada rozwój: inteligencji emocjonalnej, komunikacji, asertywności, odporności na wpływy, umiejętność pracy w grupie, budowania relacji rówieśniczych, poczucia własnej wartości i samooceny. Warsztaty obejmują 5 spotkań po 2 godziny lekcyjne.

Celem programu jest wypracowanie oraz umocnienie wśród uczestników pożądanych postaw względem sytuacji ryzykownych. Jeżeli młodzież zrozumie jak ważne są wartości, dlaczego warto mieć pasję i jak realizować swoje cele, to z pewnością takie umiejętności         i postawy przygotują ich do odpowiednich wyborów w swoim życiu. Prowadzący trener pracuje z uczniami warsztatowo, angażując każdego uczestnika a wnioski z zajęć uczniowie wyciągają przy pracy w grupie oraz objaśnianiu warsztatu.

 Pedagog szkolny

Dorota Łapot

everest