Śniadanie ndaje moc 2019

Wszystkim nam zależy, aby dzieci były zdrowe i miały energię do nauki i zabawy. Codzienne śniadanie pomaga im dobrze zacząć dzień i daje równy start w szkolne obowiązki. 

Idea Programu "Śniadanie Daje Moc"

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Najważniejsze cele programu:

Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. 

Rodzicom, uczniom i wychowawcom klas I-VI dziękuję za zaangażowanie w akcję „Śniadanie daje moc”

Dorota Łapot

niadaniedajemoc-333177