Sprzątanie świata 2019

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2019
"Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

 Wspólne działania na rzecz poszanowania środowiska. Akcja "Sprzątanie świata - Polska" to są proste działania.

Temat tegorocznej edycji to "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

W naszej szkole podejmujemy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Sprzątamy tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujemy zanieczyszczonych miejsc i zgłaszamy je do urzędu gminy.

I rzecz trzecia, równie ważna jak nie śmiecenie i sprzątanie: zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

Zachęcamy Was zatem do:

*promowania nie śmiecenia np. może promocja wielorazowych produktów?

*do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych,

* do akcji, konkursów czy festiwali promujących segregację odpadów.

         Dorota Łapot

 IMG 0765