Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Niestety, kolejne wakacje za nami!

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2019/2020

O godzinie 9:00 zebraliśmy się w sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu pocztu flagowego, odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” pani dyrektor E. Rauch przeczytała list Ministra Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowskiego. Następnie głos zabrał, przybyły na naszą uroczystość, zastępca Burmistrza Korfantowa p. Jarosław Szewczyk.

Wszyscy życzyli nauczycielom cierpliwości oraz sukcesów, a uczniom szóstek i piątek               w nowym roku szkolnym.

Po krótkim programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem p. A. Przybyły oraz E. Buczkowskiej udaliśmy się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Rok szkolny szybko minie. Już za 10 miesięcy WAKACJE!!! 

IMG 0730