Szczęśliwy numerek

        Jednym ze stałych zadań Samorządu Uczniowskiego w Przechodzie jest tzw. „Szczęśliwy numerek”.

Codziennie rano, wybrany przez przewodniczącego SU, dorosły pracujący w szkole losuje nr ucznia, który danego dnia będzie zwolniony z odpytywania na lekcjach.

Akcja cieszy się dużym powodzeniem, a uczniowie z niecierpliwością czekają na losowanie kolejnego numerka.

Szkolny patrol

    Począwszy od października br. uczniowie klas V i VI pomagają nauczycielom dyżurującym na przerwach na korytarzach szkolnych.

Został ułożony grafik uczniowskich dyżurów. Dyżurujący noszą czerwone opaski. Ich zadaniem jest kontrolowanie w czasie przerw porządku w klasach, zwracanie uwagi uczniom na niewłaściwe zachowanie, zgłaszanie większych problemów nauczycielom dyżurującym.

Pomoc uczniów wpływa na dyscyplinowanie zarówno dyżurujących uczniów, jak i tych którzy są pilnowani. 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie na rok szkolny 2015/2016

28 września 2015r. w ZSP w Przechodzie odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 została pani Aurelia Walczuk, która otrzymała największą ilość głosów.

PROTOKÓŁ WYBORÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
ZS-P W PRZECHODZIE 
R. SZK. 2015/2016

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO