Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 LISTOPADA 2015

Włączyliśmy się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Została wykonana gazetka na szkolnym korytarzu, a Ania Koszyk napisała co to jest tolerancja i co - my uczniowie możemy zrobić, by być tolerancyjnymi ludźmi.

Tolerancja

tolerancja1 

Co to jest tolerancja ? - „cierpliwa wytrwałość”; (wytrzymywać”, „znosić”, „przecierpieć”) – w mowie potocznej i naukach społecznych postawa społeczna  i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.

W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne  i szanujące podejście   wobec odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka. W społecznym, kulturowym i religijnym znaczeniu tolerancja i tolerowanie są słowami używanymi do opisu postaw, które są „tolerancyjne” (czy też szanujące) wobec praktyk czy przynależności grupowych, które mogą być dezaprobowane przez tych, którzy są w większości.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  - święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie ONZ.  Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.                                                                     
                                                                                                                     *źródło: Wikipedia, forum internetowe

Co my możemy zrobić?

- pomóc kolegom i koleżankom w zadaniu,

- przyjąć mile nowego ucznia,

- nie odrzucać niepełnosprawnych uczniów, tylko traktować ich jak równych sobie,

- pomóc niepełnosprawnej osobie , zaakceptować ją,

- traktować wszystkich równo,

-- nie poniżać innych uczniów ( jesteśmy tacy sami)- to, że ktoś jest inny nie znaczy, że dziwny tylko oryginalny

                                                                                                                                          Anna Koszyk klasa VI 

20151116 131849 

Szczęśliwy numerek

        Jednym ze stałych zadań Samorządu Uczniowskiego w Przechodzie jest tzw. „Szczęśliwy numerek”.

Codziennie rano, wybrany przez przewodniczącego SU, dorosły pracujący w szkole losuje nr ucznia, który danego dnia będzie zwolniony z odpytywania na lekcjach.

Akcja cieszy się dużym powodzeniem, a uczniowie z niecierpliwością czekają na losowanie kolejnego numerka.