Zdrowe jedzenie

 

KONKURS jedzenie

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs pod hasłem:

”ZDROWO JEMY, ZDROWI BĘDZIEMY”.

Prace plastyczne wykonane techniką dowolną, przedstawiające zdrowe jedzenie należy złożyć do dnia 10.11.2016r u opiekuna lub przewodniczącej SU.

KRYTERIA OCENY PRAC:

  • zgodność z tematyką,

  • samodzielność,

  • pomysłowość,

  • estetyczność,

 

Roztrzygnięcie konkursu

Scan wyniki konkursu

IMG 1885

 

Plan pracy SU

PLAN PRACY SU

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przechodzie

na rok szkolny 2016/2017

 

I. Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem.

2. Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka.

3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

4. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

5. Stworzenie warunków do aktywnego rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

6. Wdrażanie podstawowych zasad wychowania, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

II. Akcje charytatywne:

1.Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.

 

         III. Akcje Samorządu Uczniowskiego:

1. „Szkolny patrol”- dyżury uczniowskie kl. IV- VI.

2. Całoroczna akcja „Szczęśliwy numerek”.

3. Akcja charytatywna „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

4. Zbiórka nakrętek dla Michałka.

5. Włączenie się w przygotowanie, organizowanie i przeprowadzenie imprez, i konkursów szkolnych.

 

           IV. Zadania do realizacji:

 

WRZESIEŃ

1. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Organizacja kampanii wyborczej.

3. Wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy.

 

PAŹDZIERNIK

1.Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do zarządu SU.

2.Opracowanie Planu Pracy SU.

3.Konkurs na najbardziej pomysłową i śmieszną dynię jesienną.

4.Dzień tematyczny: „W jesiennych kolorach” (dn. 28.10 każdy uczeń ubiera się w kolory jesienne - dzień bez odpytywania).

 

LISTOPAD

1.Wszystkich Świętych- przygotowanie gazetki ściennej „Czcimy pamięć tych, którzy odeszli”.

2.Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania ( 08.11)- konkurs na najciekawszą pracę plastyczną przedstawiającą zdrowe jedzenie „Zdrowo jemy, zdrowi będziemy”.

3.Międzynarodowy Dzień Tolerancji i Życzliwości ( 16.11)- gazetka okolicznościowa.

4.Światowy Dzień Pluszowego Misia- Z pluszowym misiem na lekcje”.

dekorowanie sal lekcyjnych ulubionymi pluszakam.

5.Andrzejki w naszej szkole”. Zorganizowanie wróżb oraz przepowiedni- zabawa andrzejkowa.

 

GRUDZIEŃ

1.Zorganizowanie akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”.

2.Dzień tematyczny „Czapki mikołajkowe” (dn. 05.12- uczniowie przychodzą w mikołajkowych czapkach- dzień bez odpytywania).

3.Konkurs klasowy na najładniej udekorowaną salę i choinkę.

 

STYCZEŃ

1.Dzień tematyczny „Piżamowy dzień w szkole” (dn. 16.01- każdy uczeń ubiera się w piżamę- dzień wolny od odpowiedzi ustnych).

2.Konkurs z okazji Dnia Wszystkich Fajnych- przedstawienie swoich przyjaciół/kolegów w formie karykatury; najzabawniejsze i najbardziej zwariowane rysunki postaci wygrywają.

3.Podsumowanie pracy SU w I semestrze- gazetka najlepsi uczniowie.

 

LUTY

1.Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.

2.Walentynkowa poczta zakochanych.

3. Dzień tematyczny „Dzień Zakochanych dniem na czerwono” (dn. 10. 02- osoby ubrane na czerwono zwolnione z odpytywania).

 

MARZEC

1.Dzień Kobiet- gazetka okolicznościowa z życzeniami.

2.Dzień tematyczny „Wszystko widzę na zielono” (dn. 20.03- uczniowie ubrani na zielono zwolnieni są z odpytywania.

3.Pierwszy Dzień Wiosny – zabawy i konkursy.

 

       KWIECIEŃ

1.Gazetka ścienna o tematyce świątecznej.

2.Konkurs na pomysłowo ozdobioną pisankę.

3.Dzień spódnicy i krawata- uczniowie przychodzą w wybranych częściach ubioru.

 

   MAJ

1.Konkurs literacki „Dziękuję Ci Mamo”- napisanie wiersza dla mamy.

2.Międzynarodowy Dzień Rodziny ( 15.05)- gazetka informacyjna o karcie praw i obowiązkach dziecka.

 

                      CZERWIEC    

1.Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego (dn. 04.06)

2.Podsumowanie pracy SU w II semestrze- gazetka najlepsi uczniowie.