SZCZĘŚLIWY NUMEREK 2017/2018

sznumerekRuszyła kolejna akcja Samorządu Uczniowskiego „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie rano, przedstawiciel samorządu, prosi wybraną dorosłą osobę o wylosowanie numeru ucznia, który tego dnia zostaje zwolniony z odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach.