UCZNIOWSKI PATROL

patrolChętni uczniowie klas IV – VI biorą udział w całorocznej akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski pod nazwą UCZNIOWSKI PATROL.

Zadaniem uczniów jest pomoc nauczycielom dyżurującym.
Ułożono grafik dyżurów, który został wywieszony na szkolnych korytarzach.
Dyżurni noszą zielone opaski. Czuwają nad bezpieczeństwem podczas przerw międzylekcyjnych.

GRAFIK DYŻURÓW UCZNIÓW KLAS IV - VI