Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie

Przewodnicząca: Klaudia Raczek

Zastępca: Renata Vogt

Skarbnik: Joanna Grzych

Sekretarz: Kornelia Sieger

Przedstawiciel oddziału przedszkolnego w Przechodzie: Weronika Goliasz

Przedstawiciel oddziału przedszkolnego w Rzymkowicach: Elżbieta Bergiel