Przechód - spotkanie z policjantem

         Do przedszkola w Przechodzie przyjechał pan policjant, dzielnicowy z Korfantowa.
W ciekawy sposób, poprzez prezentację multimedialną, ukazał, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać podczas wolnego czasu spędzanego w domu i jak prawidłowo należy reagować w  niebezpiecznej sytuacji.
Dzieci z zaciekawieniem oglądały pokaz i słuchały rad pana policjanta.

IMG 0938