Projekt - DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA

logo dwujezyczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie - Przedszkole w Przechodzie z oddziałem zamiejscowym w Rzymkowicach realizuje program:

9.1.3 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – PROGRAM WYCHOWANIA DO DWUJĘZYCZNOŚCI

       Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które zostanie osiągnięte poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności   z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych  w obszarze postaw innowacyjnych, kreatywności, pracy zespołowej, matematyczno-przyrodniczym, TIK oraz porozumiewania się w języku angielskim. To uniwersalny program, który umożliwia każdemu dziecku osiągnięcie poziomu dwujęzyczności i czerpanie z tego wszelkich możliwych korzyści. W ramach projektu organizowane będą wyjazdy do Zaczarowanego Świata i Teatru Lalki i Aktora w Opolu, kursy/szkolenia dla nauczycieli. Przedszkole - oddziały przedszkolne w Przechodzie i w Rzymkowicach zostały doposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć.

Projekt "Książki naszych marzeń"

           We wrześniu 2015r. nasza szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Książki naszych marzeń”. Umożliwił on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czytania dla przyjemności oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

            W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie, które pozwoliło na wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej. Zakupiono 72 nowe pozycje książkowe. Książki wybrano na podstawie analizy księgozbioru biblioteki szkolnej, propozycji uczniów i nauczycieli, którzy wspólnie wpłynęli na stworzenie „Listy książek naszych marzeń”.

            Uczniowie naszej szkoły od grudnia mogą cieszyć się z zakupionych książek. Aby przybliżyć nową ofertę biblioteki, zorganizowano w bibliotece wystawę nowości. Wystawa zaciekawiła wielu uczniów, którzy z zainteresowaniem szukali wśród nich książek dla siebie. Wyrabianie nawyku regularnego czytania i chętnego sięgania po książkę jest możliwe tylko we współpracy domu rodzinnego i szkoły. Zakupione książki można będzie wypożyczać również na okres ferii i wakacji.

 

Książki

Projekty i programy

 

                                 

Zajęcia dodatkowe finansowane w ramach projektu

„Więcej, lepiej, szybciej – rozwój kompetencji kluczowych

uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013”

 

W Zepole Szkolno-Przedszkolnym w Przechodzie jest realizowany projekt pn. „Więcej, lepiej, szybciej” – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Korfantów w roku szkolnym 2012/2013” , finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych .

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia :

a) Zajęcia w ramach bloku matematyczno – przyrodniczego w sekcji „Miłośnik przyrody”.

 

Miłośnik przyrody

 

b) Zajęcia w ramach bloku matematyczno – przyrodniczego w sekcji „Mały matematyk”.

 

Mały matematyk

c) Zajęcia w ramach bloku artystycznego „Sztuka niejedno na imię” w sekcji warsztaty plastyczne.

 

Sztuka niejedno ma imię

 

d) Zajęcia w ramach bloku artystycznego „Sztuka niejedno na imię” w sekcji nauki o sztuce i dziedzictwie kulturowym.

e) Zajęcia w ramach bloku języków obcych w sekcji języka angielskiego „Spotkajmy się na London Bridge”

 

Spotkajmy się na London Bridge

 

LIST OD KRÓLOWEJ ANGLII ELŻBIETY II

 

Uczniowie klas 1-3 w ramach projektu „Więcej, lepiej, szybciej” na zajęciach z języka angielskiego napisali list do Królowej Anglii. W trakcie zajęć 16.03.2013r. uczyli się o rodzinie królewskiej, rysowali portret Jej Wysokości oraz pisali kartkę z życzeniami. Spośród wszystkich prac zostały wybrane najładniejsze i to właśnie one zostały wysłane. Portret Królowej przygotowała Daria Rajewska z klasy III, natomiast kartkę Elżbieta Kuźnik z klasy IV. List został wysłany tuż po zajęciach.

 

19 maja 2013

 

06.05.2013r. dostaliśmy podziękowania od samej Królowej Anglii Elżbiety II. Jej Wysokość napisała do nas list w którym podziękowała za życzenia urodzinowe, narysowany portret oraz kartkę z życzeniami. Czujemy sie wyjątkowo wyróżnieni gdyż z uwagi na liczną pocztę jaką otrzymuje Elżbieta II, nie jest wstanie odpisać każdemu – nas jednak spotkał ten zaszczyt.

 

 

f) Zajęcia w ramach bloku języków obcych w sekcji języka niemieckiego „Spotkajmy się unter den Linden”

g) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego.

 

h) Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.

 

ZDW z matematyki

 

 i) Zajęcia „Jakie to proste” z wykorzystaniem technologii informatycznej ICT.

 

Jakie to proste

 

j) Zajęcia w ramach bloku sportowego „Mały olimpijczyk”.

 

Mały olimpijczyk

 

AQUAPARK WROCŁAW

18 maja 2013r. odbyła się wycieczka w ramach projektu „Więcej ,lepiej, szybciej...” w sekcji sportowej Mały olimpijczyk do Aquaparku we Wrocławiu. Dzieci uczyły się i doskonaliły umiejętności pływackie. Uczestniczyły w grach i zabawach rekreacyjnych w wodzie oraz korzystały z urządzeń i atrakcji parku wodnego. Na zakończenie pobytu zjadły z apetytem pyszny obiad. Pełne wrażeń i zmęczone wróciły do domu.

 

Aquapark Wrocław

 

k) Zajęcia w ramach wsparcia pedagogiczno – psychologicznego.

 

Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

 

 

 

                                 

 

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I-III szkół podstawowychZajęcia dodatkowe finansowane w ramach projektu

PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie -Szkoła Podstawawa w Przechodzie przystąpiła do projektu pn.: Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt jest realizowany przez Gminę Korfantów, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt  obejmie trzy sfery aktywności uczniów:  

1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;  

 

Zajęcia logopedyczne

 

2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

 

Zajęcia korekcyjne

3. Zajęcia dla dzieci wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Zajęcia matematyczne

 

Zespół Szkół w Przechodzie realizował projekt:

1. Projekt pod nazwą "Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel"

ROK SZKOLNY 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZECHODZIE, wraz z pozostałymi szkołami gminy Korfantów

przystapił do realizacji projektu „Rodem Korfantowianin, a w przyszłości Europy obywatel”

(w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).


Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas I-VI. Uczniowie będą

brali udział w pięciu modułach zadaniowych:
1. Blok artystyczny „Sztuka niejedno ma imię”
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze „W krainie liter i liczb”
3. Blok matematyczno-przyrodniczy „Miłośnik przyrody”, „Mały matematyk”
4. Blok sportowy „Mały olimpijczyk”
5. Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

W ramach projektu 21.12 .2011 r. odbyła się już wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu .

W wycieczce brali udział uczniowie uczestniczący w warsztatach teatralnych

bloku artystycznego „SZTUKA NIEJEDNO MA IMIĘ”.

Okres realizacji projektu: rok szkolny 2011/2012

 

Korfantowianin
Warsztaty teatralneW roku szkolnym 2012/2013 Realizowane są programy i innowacje:

Programy:

"Owoce w szkole"

 

"Szklanka mleka"

 

Innowacje:

"Wiem jak prawidłowo korzystać z komputera"

"Wszystko wokół może być muzyką"