Podręczniki

WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  W PRZECHODZIE OD 01.09.2019 r.

 

L.P.

PRZEDMIOT

KLASA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

WYDAWCA

DATA 
DOPUSZCZENIA

NUMER EWIDENCYJNY W WYKAZIE MEN

js1.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

KOLOROWY START

 

 

Wiesława Żaba -Żabińska

MAC, JUKA EDUKACJA

 

 JSBN-978-83-7874-7659

KOLOROWY START z plusem -KARTY PRACY

Wiesława Żaba -Żabińska

MAC, JUKA EDUKACJA

 

 

2.

 

 

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

I

„GRA W KOLORY”

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Barbara Mazur, Beata Sokołowska,

Katarzyna Zagórska

Juka -91Sp z o.o.

29.05.2017

 833/1/2017

II

„GRA W KOLORY”

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Barbara Mazur,

Beata Sokołowska,

Katarzyna Zagórska

 

MEN

29.05.2017

833/1/2017

 

III

„GRA W KOLORY”

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

 

 

Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

 

 

 

11.04.2019  

833/3/2019

  3.

 

 

 

IV

„Ich und du neu”  dla klasy 4

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

 

 

 

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

 

 

 

16.05.2017 

 

 

 

 

 

808/1/2017

 

 

 

 

 

V

„Ich und du neu”  dla klasy 5

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

02.05.2018

808/2/2018

VI

„Ich und du dla klasy 6”Nowa edycja.

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Marta Kozubska,

Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o.

05.04.2019

808/3/2019

  4.

 JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ- JĘZYK NIEMIECKI

  I

„NIKO 1”Podręcznik do języka  mniejszości narodowej - niemieckiej
PODRĘCZNIK DOTOWANY PRZEZ MEN

Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo

Lektor Klett

 01.07.2016

 776/1/2016

 

 

II

 

 

 

„NIKO 2”Podręcznik do języka  mniejszości narodowej – niemieckiej
PODRĘCZNIK DOTOWANY PRZEZ MEN

 

Opracowanie zbiorowe

 

 

 

Wydawnictwo Lektor Klett

 

 

 24.03.2017

 

 

 

 776/2/2017

 

 

 

 

 III

  

„NIKO 3”Podręcznik do języka  mniejszości narodowej – niemieckiej.
PODRĘCZNIK DOTOWANY PRZEZ MEN

 

Opracowanie zbiorowe

 

 

 

 

Wydawnictwo LektorKlett

 

 

 

 26.04.2018

 

 

 

 

 776/3/2018

 

 

 

 IV

 

Wir smart 1 dla klasy 4. Podręcznik wersja podstawowa + ćwiczenia
(LITERATURA POMOCNICZA)

G. Motta, E Książek – Kempa, A Kubicka, B. Kamra,

E. Wieszczeczyńska

Wydawnictwo Lektor Klett

 25.05.2017

 827/1/2017

 

 

V-VI

­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------

­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------

­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------

­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------

­­­­­­­­­­­­­­­­---------------------------

5.

JĘZYK ANGIELSKI

I

English Quest 1
+ ćwiczenia

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Jeannette Corbett, Rosin O' Farrell, Magdalena Kondro

Macmillan Polska Sp. z o.o.

  25.05.2017

825/1/2017

II

English Quest 2
+ ćwiczenia
PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + materiały ćwiczeniowe

Jeannette Corbett, Rosin O' Farrell, Magdalena Kondro

Macmillan Polska Sp. z o.o.

10.11.2017

825/2/2017

III

English Quest 3

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Jeannette Corbett, Rosin O' Farrell, A.Parr-Modrzejewska

Macmillan Polska Sp.z o.o.

01.03.2019

825/3/2019

IV

 

 

 

V

 

 

Evolution plus kl.4   podręcznik

 

 

Evolution plus kl.5

podręcznik

 

Nick Beare

 

 

 

Nick Beare

 

 

Macmillan Polska Sp. z o.o.

 

 

Macmillan Polska Sp.z o.o.

 

14.06.2017

 

 

 

  16.03.2018

 

 

856/1/2017

 

 

 

  856/2/2018

 

 

  VI

 

Evolution  plus kl.6

podręcznik

Nick Beare

Macmillan Polska Sp.z o.o.

 

  29.03.2018-9

 856/3/2019

 

 

6.

JĘZYK POLSKI

IV

"Między nami" kl.4

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

(WERSJA B)

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek,

Kamila Krzemińska - Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

21.06.2017

867/1/2017

V

"Między nami" kl. 5

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

(WERSJA B)

Agnieszka Łuczak,
Anna Murdzek,

Kamila Krzemińska - Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

07.06.2018

807/2/2018

VI

„Między nami”  kl. 6

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

(WERSJA B)

Agnieszka Łuczak,
Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

21.06.2019 

 867/3/2019

7.

HISTORIA

IV

Wczoraj i dziś. Historia  podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Bogumiła Olszewska’

Wiesława Surdyk – Fertach,

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z o.o.

24.06.2017

877/1/2017

 

V

 

Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

877/2/2018

VI

Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

877/3/21019

8.

PRZYRODA

 

 

IV

„Tajemnice przyrody”

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

J. Stawarz, 

Feliks Szlajfer,

M. Marko - Worłowska

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

20.06.2017

        863/2017

9.

BIOLOGIA

 

 

 

 

V

 

 

 

 

„Puls życia”.

Podręcznik biologii do klasy 5

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

M. Sęktarz,

J. Stawarz

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

20.03.2018

 

 

 

844/1/2018

 

 

 

 

 

VI

„Puls życia”.

Podręcznik biologii do klasy 6

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

M. Sęktarz,

J. Stawarz

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

14.03.2019

844/2/2019

10.

GEOGRAFIA

 

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

„Planeta nowa”. Podręcznik  geografii  do kl. 5

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

 

F. Szlejfer,

Z. Zenewicz

 

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

 

 

09.03.2018

 

 

 

 

 

 

906/1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

„Planeta nowa”. Podręcznik  geografii  do kl. 6

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

 

T.Rachwał, R..Malarz,

D. Szczypinski

 

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o

08.02.2019

906/2/2019

 11.

MATEMATYKA

IV

Matematyka  z kluczem.  Podręcznik 2 części klasa  4 + ćwiczenia

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

  23.06.2017

  875/1/2017

V

Matematyka  z kluczem.  Podręcznik 2 części klasa  5 + ćwiczenia

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

  24.04.2018

 875/2/2018

   VI

Matematyka  z kluczem Podręcznik klasa 6 + ćwiczenia

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN + ćwiczenia

 

Marcin Braun,

 Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

 875/3/2019

 

 

10

INFORMATYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej klasa 4.

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

  09.06.2017

847/1/2017

V

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej klasa 5.

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

  13.04.2018

847/2/2018

VI

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej klasa 6.

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Michał Kęska

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

847/3/2018

11

TECHNIKA

IV

 Jak to działa?

Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

5.06.2017

295/1/2017

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa?

Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

 

 

 

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

 

 

.

 

 

14.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

295/22018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI

Jak to działa?

Podręcznik dla klas 6 szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

295/3/2019

12

PLASTYKA

IV

 

 

 

 

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy IV szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

 

11.07.2017

 

 

 

 

 

903/1/2017

 

 

 

 

 

  V

 

 

 

 

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

 

 

 

 

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

 

 

 

 26.03.2018

 

 

 

 

 

 903/2/2018

 

 

 

 

 

  VI

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Nowa Era

Spółka z o.o.

 

903/3/2018

13

MUZYKA

IV

„Lekcja muzyki” dla klasy 4 PODRĘCZNIK

DOTOWANY  PRZEZ MEN

Monika Gromek Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

 

13.06.2017

852/1/2017

V

 

 

 

 

„Lekcja muzyki” dla klasy 5

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Monika Gromek Grażyna Kilbach

 

 

 

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

 

 

13.04.2018

 

 

 

 

  852/2/2018

 

 

 

 

  VI

„Lekcja muzyki” dla klasy 6

PODRĘCZNIK DOTOWANY  PRZEZ MEN

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Nowa Era

Sp. z o.o.

 

 

 

 852/3/2019

 

14

RELIGIA

 6-ciolatki

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Red. ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wyd. Św.

Wojciech - Poznań

18.07.2011

AZ-03-01/10P0-1/11

I

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża-Opole

13.05.2013

WK/1-3/2013/1/A

II

„Poznajemy naszego Boga"

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża

Opole

7.05.2014

WK/1-3/2014/2/B

III

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża-Opole

07.05.2014

  WK/1-3//2015/3/C

IV

„Zapowiedź zbawienia”

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża-Opole

2014-05-07

WK/4-6/2014/4/A

V

„Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża Opole

28.04.2015

WK/4-6/2015/5/B

VI

„Kościół wspólnotą zbawionych”

Red. ks. M. Wilczek

Wyd. Św. Krzyża Opole

19.04.2016

WK/4-6/2016/6/C

 

 

 

WYPRAWKA DLA PIERWSZAKA

(na początek)

 

I PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE

 zeszyt w kratkę 16-kartkowy, zeszyt w wąskie linie 16-kartkowy,

 ołówki: miękki i średni,

 temperówka z pojemniczkiem,

 kredki (pastele),

 flamastry,

farby: akwarele, plakatowe,

pędzle: gruby, średni, cienki,

plastelina,

  klej w sztyfcie,

liczmany (patyczki do liczenia),

blok rysunkowy,

teczka A4 zamykana na gumkę (na prace dzieci),

 strój sportowy: biała koszulka + spodenki,

obuwie zmienne (jeśli dziecko nie umie wiązać sznurowadeł, proszę kupić na rzepy)

UWAGA !!!!!

- Proszę podpisać ksiązki i przybory.

- Proszę dopasować tornister do wzrostu dziecka i zwrócić uwagę na to, by sam w sobie nie   był ciężki.

- Piórnik powinien być raczej pojedynczy, ponieważ te wielokrotnie rozkładane zajmują dużo miejsca na ławce i ograniczają dziecku przestrzeń do pracy.

- Rodzaje zeszytów do języka niemieckiego, angielskiego oraz religii zostaną ustalone z nauczycielami prowadzącymi na początku roku szkolnego.