Plany lekcji

Plan zajęć aktualny od 11.02.2019 r. 

 

 

Plan zajęć dla klasy I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

J. angielski

M.Kot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Religia

A. Przybyła

840 – 925

Wych. fiz

D.Łapot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

935 – 1020

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Wych. fiz

D.Łapot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

1030 – 1115

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Wych. fiz

D.Łapot

J. angielski

M.Kot

Religia

A. Przybyła

Eduk. inf.

B.Szczepaniak

1125 – 1210

Muzyka

B.Szczepaniak

Gim. kor D.Łapot

Plastyka B.Szczepaniak

J. M. N.

J.Kaloch

 

1230 – 1315

J. M. N.

J.Kaloch

J. M. N.

J.Kaloch


 

 

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Wych. fiz.

S.Drozd

840 – 925

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Religia

A. Przybyła

935 – 1020

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Muzyka

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

1030 – 1115

Wych. fiz.

S.Drozd

Plastyka

M.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

S.Drozd

Eduk. inf.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

1125 – 1210

J.angielski

M. Kot

Gim. kor

D.Łapot

J.angielski

M. Kot

Religia

A. Przybyła

J. M. N.

J.Kaloch

1230 – 1315

 

 

J. M. N.

J.Kaloch

J. M. N.

J.Kaloch

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 


 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Religia

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Religia

A.Przybyła

Wych. fiz.

S.Drozd

840 – 925

Eduk.wczesn.

E.Rauch

Eduk.wczesn.

E.Rauch

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.przybyła

J.niemiecki

J.Kaloch

935 – 1020

J.angielski

M.Kot

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Muzyka

A.Przybyła

J.niemiecki

J.Kaloch

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

1030 – 1115

Wych. fiz.

S.Drozd

Plastyka

M.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

S.Drozd

Eduk.wczesn

E.Rauch

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

1125 – 1210

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Zaj. komp.

E.Rauch

J. M. N.

J.Kaloch

1230 – 1315

 

J. M. N.

J.Kaloch

J. M. N.

J.Kaloch

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

 

Matematyka

G.Łaszczewski

Przyroda

D.Łapot

J. angielski

M. Kot

J. polski

A.Walczuk

Matematyka

G.Łaszczewski

840 – 925

J. polski

A.Walczuk

Religia

A.Przybyła

Technika

G.Łaszczewski

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

935 – 1020

Wych. fiz.

S.Drozd

J. polski

A.Walczuk

J. polski

A.Walczuk

Historia

C.Słodkowska-Sporek

J. niemiecki J.Kaloch

1030 – 1115

Przyroda

D.Łapot

J. niemiecki J.Kaloch

Informatyka

G.Łaszczewski

J. niemiecki J.Kaloch

Wych. fiz.

S.Drozd

1125–1210

Muzyka

K. Thiel

Matematyka

G.Łaszczewski

Wych. fiz.

S.Drozd

Plastyka

B.Szczepaniak

Religia

A.Przybyła

1230 – 1315

W.D.Ż.

D.Łapot

Godz. Wych.

G.Łaszczewski

 Świetlica

Wych. fiz.

S.Drozd

 

1325 – 1410

J. M. N.

J.Kaloch

Z.D.W.

G.Łaszczewski

J. M. N.

J.Kaloch

J. M. N.

J.Kaloch

1420 – 1505

 


 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

W.D.Ż.

D.Łapot

Matematyka

G.Łaszczewski

Geografia

D.Łapot

Matematyka

G.Łaszczewski

J. niemiecki

J.Kaloch

840 – 925

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

J. angielski

M. Kot

J. polski

A.Walczuk

Matematyka

G.Łaszczewski

935 – 1020

J. polski

A.Walczuk

Biologia

D.Łapot

Historia

C.Słodkowska

-Sporek

J. polski

A.Walczuk

Wych. fiz.

S.Drozd

1030 – 1115

J. niemiecki

J.Kaloch

Religia

A.Przybyła

J. niemiecki

J.Kaloch

Historia

C.Słodkowska

-Sporek

J. polski

A.Walczuk

1125 – 1210

Informatyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

Technika

G.Łaszczewski

Wych. fiz.

S.Drozd

Plastyka

B.Szczepaniak

1230 – 1315

Muzyka

K. Thiel

Godz. Wych.

A.Walczuk

Wych. fiz.

S.Drozd

Religia

A.Przybyła

J. M. N.

M. Wójcik

1325 – 1410

Wych. fiz.

S.Drozd

J. M. N.

J.Kaloch

 

 

 

1420 – 1505

J. M. N.

J.Kaloch

Wł. Hist. i Kult.

J.Kaloch

J. M. N.

M. Wójcik


 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

J. polski

A.Walczuk

J. polski

A.Walczuk

Matematyka

G.Łaszczewski

W.D.Ż.

D.Łapot

J. polski

A.Walczuk

840 – 925

Religia

A.Przybyła

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

Przyroda

D.Łapot

Przyroda

D.Łapot

935 – 1020

Przyroda

D.Łapot

Informatyka

G.Łaszczewski

Wych. fiz.

S.Drozd

Matematyka

G.Łaszczewski

Matematyka

G.Łaszczewski

1030 – 1115

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

Historia

C.Słodkowska

-Sporek

Plastyka

B.Szczepaniak

J. niemiecki

J.Kaloch

1125 – 1210

Wych. fiz.

S.Drozd

J. niemiecki

J.Kaloch

J. niemiecki

J.Kaloch

J. polski

A.Walczuk

Wych. fiz.

S.Drozd

1230 – 1315

Technika

G.Łaszczewski

Świetlica

Religia

A.Przybyła

Historia

C.Słodkowska

-Sporek

J. M. N.

M. Wójcik

1325 – 1410

Muzyka

K. Thiel

J. M. N.

M. Wójcik

J. angielski

M. Kot

Wych. fiz.

S.Drozd

 

1420 – 1505

J. M. N.

J.Kaloch

 

J. M. N.

M. Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny

800 – 845

855 – 940

950 – 1035

1050 – 1135

1145 – 1230

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505