Plany lekcji

Plan zajęć aktualny od 01.09.2018 r. 

 

 

Plan zajęć dla klasy I

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Religia

A. Przybyła

840 – 925

J. angielski

M.Kot

Wych. fiz D.Łapot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Wych. fiz

D.Łapot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

935 – 1020

Religia

A. Przybyła

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Wych. fiz

D.Łapot

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

1030 – 1115

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Plastyka B.Szczepaniak

Eduk.wczesn.

B.Szczepaniak

Zaj. komp B.Szczepaniak

1125 – 1210

Muzyka

B.Szczepaniak

Gim. kor D.Łapot

J. angielski

M.Kot

J. M. N.

M.Wójcik

 

1230 – 1315

J. M. N.

M.Wójcik

J. M. N.

M.Wójcik

 

 

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy II

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

840 – 925

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Religia

A. Przybyła

935 – 1020

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Muzyka

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

1030 – 1115

Plastyka

M.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J.angielski

M. Kot

Zaj. komp.

M. Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

M. Kruczkiewicz

1125 – 1210

J.angielski

M. Kot

 

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Religia

A. Przybyła

J. M. N.

M. Wójcik

1230 – 1315

 

 

J. M. N.

M. Wójcik

J. M. N.

M. Wójcik

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy III

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Religia

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Religia

A.Przybyła

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

840 – 925

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.przybyła

J.niemiecki

M.Wójcik

935 – 1020

J.angielski

M.Kot

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Muzyka

M.Kruczkiewicz

J.niemiecki

M.Wójcik

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

1030 – 1115

Plastyka

M.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

Eduk.wczesn

A.Przybyła

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

1125 – 1210

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

 

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Zaj. komp.

M. Kruczkiewicz

J. M. N.

M.Wójcik

1230 – 1315

Eduk.wczesn.

A.Przybyła

 

J. M. N.

M.Wójcik

J. M. N.

M.Wójcik

 

1325 – 1410

 

 

 

 

 

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy IV

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

 

J. polski

A.Walczuk

Matematyka

G.Łaszczewski

Przyroda

D.Łapot

J. polski

A.Walczuk

Matematyka

G.Łaszczewski

840 – 925

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. angielski

M. Kot

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

935 – 1020

Technika

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

Muzyka

M.Wójcik

Historia

A.Kruczkiewicz

J. niemiecki M.Wójcik

1030 – 1115

Przyroda

D.Łapot

J. niemiecki M.Wójcik

Matematyka

G.Łaszczewski

J. niemiecki M.Wójcik

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

1125–1210

Godz. Wych.

G.Łaszczewski

Plastyka

B.Szczepaniak

Informatyka

G.Łaszczewski

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. polski

A.Walczuk

1230 – 1315

 

Religia

A.Przybyła

Religia

A.Przybyła

Świetlica

Świetlica

1325 – 1410

 

 

J. M. N.

M.Wójcik

J. M. N.

M.Wójcik

J. M. N.

M.Wójcik

1420 – 1505

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy V

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. angielski

M. Kot

Matematyka

G.Łaszczewski

J. niemiecki

M. Wójcik

840 – 925

Matematyka

G.Łaszczewski

Informatyka

G.Łaszczewski

Historia

A.Kruczkiewicz

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Matematyka

G.Łaszczewski

935 – 1020

J. polski

A.Walczuk

J. niemiecki

M. Wójcik

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

A.Walczuk

Historia

A.Kruczkiewicz

1030 – 1115

J. niemiecki

M. Wójcik

J. polski

A.Walczuk

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. polski

A.Walczuk

J. polski

A.Walczuk

1125 – 1210

Biologia

D.Łapot

Religia

A.Przybyła

Geografia

D.Łapot

Godz. Wych.

A.Walczuk

Religia

A.Przybyła

1230 – 1315

J. polski

A.Walczuk

Technika

G.Łaszczewski

 

Plastyka

B.Szczepaniak

Świetlica

1325 – 1410

Muzyka

M. Wójcik

J. M. N.

M. Wójcik

 

 

 

J. M. N.

M. Wójcik

1420 – 1505

 

 

J. M. N.

M. Wójcik

 

 

 

 

 

Plan zajęć dla klasy VI

 

Godziny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

745 – 830

J. polski

K.Koteluk

J. polski

K.Koteluk

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. polski

K.Koteluk

WDŻ

D.Łapot

840 – 925

J. polski

K.Koteluk

J. polski

K.Koteluk

Matematyka

G.Łaszczewski

J. polski

K.Koteluk

Przyroda

D.Łapot

935 – 1020

Historia

A.Kruczkiewicz

Matematyka

G.Łaszczewski

Historia

A.Kruczkiewicz

Matematyka

G.Łaszczewski

Matematyka

G.Łaszczewski

1030 – 1115

Matematyka

G.Łaszczewski

Informatyka

G.Łaszczewski

Przyroda

D.Łapot

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

J. niemiecki

M. Wójcik

1125 – 1210

J. niemiecki

M. Wójcik

J. niemiecki

M. Wójcik

Religia

A.Przybyła

Przyroda

D.Łapot

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

1230 – 1315

Technika

G.Łaszczewski

Wych. fiz.

A.Kruczkiewicz

Godz. Wych.

A.Kruczkiewicz

Religia

A.Przybyła

J. M. N.

M. Wójcik

1325 – 1410

 

J. M. N.

M. Wójcik

J. angielski

M. Kot

Plastyka

B.Szczepaniak

 

1420 – 1505

 

 

J. M. N.

M. Wójcik

 

W. H. i K.

M. Wójcik

Muzyka

M. Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Godziny

800 – 845

855 – 940

950 – 1035

1050 – 1135

1145 – 1230

1240 – 1325

1330 – 1415

1420 – 1505