Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

     26 lutego 2015r.w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyło się zebranie  z rodzicami uczniów klas IV-VI.
Koordynator Projektu ”Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” - Dorota Łapot wraz z dyr. szkoły Elżbietą Rauch,  zapoznały zebranych z założeniami edukacyjnymi  i zasadami jego realizacji. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Projekt ten korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Prowadząca przedstawiła założenia metodyczno-dydaktyczne oraz organizacyjne projektu:
- edukacja odbywa się poprzez zabawę i ćwiczenia terenowe oraz metodą projektu
- realizacja zajęć odbywa się w 3 etapach:
1.wprowadzenie do projektu
2.zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule tzw. Zielonej szkoły - przedstawiono harmonogram 5-dniowego wyjazdu
3. zajęcia pozalekcyjne po powrocie do domu, ogólnopolski konkurs prac projektowych
Po zapoznaniu z Projektem rodzice złożyli pisemne oświadczenia  wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w projekcie.

 Dorota Łapot

 

 

Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych