Projekt "Misja Przyroda"

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "Misja Przyroda" - Zielone Szkoły

w Parkach Narodowych. 

Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów  klas 4-6 szkół podstawowych. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" jest dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.