NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

bez nazwy 3 

DRODZY RODZICE !

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

I UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Zarządzenie nr 2 /2019

 

 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie z dnia 7 lutego 2019 r.

pdf 

Zarządzenie nr 3 /2019

 

 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie z dnia 7 lutego 2019 r.

pdf

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

 

DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZECHODZIE

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECHODZIE

 

rok szkolny 2019/2020

pdf

 

Podobny obraz

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

 

 

DO PRZEDSZKOLA W PRZECHODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

pdf

Podobny obraz

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 

 

 

DO PRZEDSZKOLA W RZECHODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

dotyczy kontynuacji opieki przedszkolnej

pdf

Podobny obraz

Wniosek

( uczniowie zamieszkali poza obwodem)

DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W PRZECHODZIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZECHODZIE

rok szkolny 2019/2020

pdf 

 

Podobny obraz

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W RZECHODZIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka)

dotyczy kontynuacji opieki przedszkolnej

NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

DRODZY RODZICE !

NABÓR  DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 I UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

bez nazwy 3

 

 

Zarządzenie w sprawie zasad i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego -

  Rekrutacja do przedszkola

 

pdf

 

Zarządzenie w sprawie zasad i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego -

   Rekrutacja do szkoły

 

 

pdf

 

Nabór na rok szkolny 2018/2019

 

pdf

 

Karta zgłoszenia do pobrania - Przedszkole (kontynuacja)

 

pdf

Karta zgłoszenia do pobrania - Przedszkole

 

pdf

Karta zgłoszenia do pobrania - Szkoła podstawowa

 

pdf

Wniosek (uczniowie zamieszkali poza obwodem) - zgloszenie dziecka do szkoly podstawowej

 

pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku wraz z
   nowym wzorem wniosku
- Język mniejszości narodowej - niemiecki

pdf