Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w ZS- P

w  Przechodzie   w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

         uroczystość

odpowiedzialny

termin

uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

B.Szczepaniak

 

03.09.2018

 

2

Sprzątanie Świata Polska 2018

D. Łapot

M.Kruczkiewicz

20.09.2018

 

3

Pasowanie na ucznia klasy I

B.Szczepaniak

M.Kruczkiwicz

 

12.10.2018

 

4

Dzień Chłopaka

Wychowawcy  klas

30.10.2018

 

5

Ważenie tornistrów-przeciwdziałanie wadom postawy

D. Łapot

 

01.10.2018

 

6

Konkurs piosenki i poezji patriotycznej

M.Wójcik

23.10.2018

 

7

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada- impreza środowiskowa

A. Kruczkiewicz, wszyscy n-le

07.11.2018

 

8

„Śniadanie daje moc”- przygotowujemy wspólnie z wychowawcami śniadanie

D.Łapot, wychowawcy

08.11.2018

 

9

Zabawa andrzejkowa

Wych. klas I-III

Wych klas IV-VI

29.11.2018

 

10

Mikołajki

Wychowawcy

klas

06.12.2018

 

11

Spotkanie wigilijne w klasach

Jasełka szkolne

Wychowawcy

A.Przybyła

21.12.2018

19.12.2018

 

12

Dzień Babci i Dziadka

Wych.przedszkola

20.01.2019

 

13

Zabawa karnawałowa

Wych. klas I-III

Wych .klas IV-VI

24.01.2019

 

14

Walentynki

Samorząd Uczniowski

14.02.2019

 

15

Dzień Kobiet

wychowawcy

08.03.2019

 

16

Pierwszy Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski

17.03.2019

 

17

Dzień otwartych drzwi dla rodziców

i przyszłych uczniów

A.Przybyła

26.03.2019

 

18

Światowy Dzień Zdrowia

Łańcuch Życia – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

D.Łapot

M.Kruczkiewicz

B Szczepaniak

08.04.2019

 

19

Dzień Ziemi

D. Łapot

A.Walczuk

25.04.2019

 

20

3 Maja

A.Kruczkiewicz

30.04.2019

 

21

Dzień Unii Europejski

 

M.Kot

M.Wójcik

09.05.2019

 

22

Święto Książki

B.Szczepaniak

16.05.2019

 

23

Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego Dzień Szkoły bez Przemocy

G Łaszczewski

D.Łapot

A.Walczuk

03.06.2019

 

24

Piknik Rodzinny

Nauczyciele wychowawcy

01.06.2019

 

 

25

Zakończenie roku szkolnego

A.Kruczkiewicz

21.06.2019

 

26

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20

A.Przybyła

02.09.2019