Harmonogram uroczystości

Harmonogram uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w ZS- P

w  Przechodzie   w roku szkolnym 2016/2017

 

Lp.

         uroczystość

odpowiedzialny

termin

uwagi

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

A.Przybyła

01.09.2016

 

2

Sprzątanie Świata Polska 2016

D. Łapot

M.Kruczkiewicz

11.09.2016

 

3

Pasowanie na ucznia klasy I

A. Przybyła

B.Szczepaniak

13.10.2016

 

4

Dzień Chłopaka

Wychowawcy w klasach

30.10.2016

 

5

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada

 

A. Kruczkiewicz

10.11.2016

 

6

 

Zabawa andrzejkowa

Wych. klas I-III

Wych klas IV-VI

SU

30 .11.2016

 

7

Mikołajki

Wychowawcy

w klasach

06.12.2016

 

8

Spotkanie wigilijne w klasach

Jasełka szkolne

Wychowawcy

A.Przybyła

20-22.12.2016

19.12.2016

 

9

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy przedszkola

20.01.2017

 

10

Zabawa karnawałowa

Wych. klas I-III

Wych .klas IV-VI

09.02.2017

 

11

Walentynki

Samorząd Uczniowski

10.02.2017

 

12

Dzień Kobiet

wychowawcy

08.03.2017

 

13

Pierwszy Dzień Wiosny

SU

21.03.2017

 

14

Światowy Dzień Zdrowia

Łańcuch Życia – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

D.Łapot

M.Kruczkiewicz

B Szczepaniak

07.04.2017

 

15

Dzień Ziemi

D. Łapot

A.Walczuk

20.04.2017

 

16

3 Maja

A.Kruczkiewicz

28.04.2017

 

 

Dzień Unii Europejski

 

M.Kot

M.Szyroki

09.05.2017

 

17

Święto Książki

B.Szczepaniak

16.05.2017

 

18

Dzień Dziecka, Dzień Sportu Szkolnego

G.Łaszczewski

01.06.2017

 

19

Dzień Szkoły bez Przemocy

D.Łapot

A.Walczuk

05.06.2017

 

 

20

Piknik Rodzinny

Nauczyciele i wychowawcy

04.06.2017

 

21

Zakończenie roku szkolnego

G.Łaszczewski

A.Walczuk

23.06.2017

 

22

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18

M.Kruczkiewicz

     01.09.2017