Fascynujący Świat Nauki i Technologii

logo animowane           Fascynujący Świat Nauki i Technologii

Cele projektu: Wyrównywanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji 45 tys. uczniów szkół podstawowych z woj. opolskiego poprzez badania i zajęcia dodatkowe w okresie od 01.03.2013 do 30.04.2015

Cele szczegółowe:

- Przeprowadzenie i przeanalizowanie badań diagnozujących potrzeby uczniów.

- Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowanych w modułach    
  matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych – wyjazdy edukacyjne.

 

Wyjazd edukacyjny do Jura Parku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie

24 marca 2015r. uczniowie klas I, V i VI wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Jura Parku oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie w ramach projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii.  

 

Wyjazd edukacyjny do Jura Parku  
kl. V i VI

 

 

Wyjazd edukacyjny do Jura Parku  
kl. I

Wyjazd na Uniwersytet Opolski

3 lutego 2015 r. w ramach Projektu Fascynujący Świat Nauki i Technologii uczniowie klas IV-VI pojechali do Opola na Uniwersytet Opolski, aby przez jeden dzień  poczuć się jak prawdziwi studenci. Opiekowały się nimi: p. A. Walczuk i p. D. Łapot.

Na początku uczniowie udali  się do auli, gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie. Wszystkich wirtualnie przywitał rektor uczelni, odśpiewano hymn akademicki „Gaudeamus” i złożono przysięgę. Cały dzień uczniom towarzyszyły maskotki – sowa z pisklęciem. Sowa symbolizowała mądrość, natomiast pisklę – uczniów, czyli młodych i jeszcze mało doświadczonych ludzi, którzy dopiero zdobywają wiedzę.

Czytaj więcej: Wyjazd na Uniwersytet Opolski