Szkolny Konkurs na „PATRIOTYCZNE ŚNIADANIE’’

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnym Konkursie na  

„PATRIOTYCZNE ŚNIADANIE’’
z okazji 100lecia odzyskania niepodległości
„Miłość do Ojczyzny przez żołądek”

z okazji udziału w akcji „Śniadanie daje moc”

Celem konkursu było:
-wybór najlepszego śniadania patriotycznego
- realizacja Programu wychowawczo-profilaktycznego
-propagowanie zdrowego odżywiania
- rozwijanie zainteresowań kulinarnych
- rozwijanie kreatywności

Uczestnicy konkursu uczniowie klas I-VI wraz z wychowawcami mieli za zadanie przygotować zdrowe, patriotyczne śniadanie. Przygotowanie stołów i zaprezentowanie potraw do oceny.

Ocenie jury podlegały:
-smak (1- 10)
-oryginalność (1- 10)
-łatwość przyrządzania (1- 10)
- estetyka (sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne) (1- 10)
- walory odżywcze (1- 10)

Maksymalnie można było zdobyć 50 punktów.

Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie potrawy były smaczne, bardzo pomysłowe i w barwach biało –czerwonych.
           Na zakończenie podsumowano konkurs, ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody:

W kategorii klas I-III

I miejsce zdobyła klasa I
II miejsce zdobyła klasa II i III

W kategorii klas IV-VI

I miejsce zdobyła klasa IV
II miejsce -klasa V
III miejsce -klasa VI

Organizator serdecznie podziękował uczniom, wychowawcom i rodzicom za aktywny udział w konkursie.

Dorota Łapot

niadanie 2018